VISION

VÅR VISION

Oberoende och kvalitetsmedvetna

Team Trailerservices vision är vara ett oberoende, kvalitetsmedvetet reparations- och verkstadsföretag med nöjda kunder.

AFFÄRSIDÉ

Team Trailerservice har som affärsidé att alltid överträffa kundens/uppdragsgivarens förväntningar, både vad gäller kvalitet, utförande och service. Proffsighet skall vara vårt ledord, i alla led.

MÅLSÄTTNING

Team Trailerservice målsättning är att öka omsättning och vinst med 15% per år.